Profile Dynamics

TranceVere verzorgt ook trainingen voor (zakelijke) groepen en bedrijven. Via een inspirerende analyse leren we mensen goed kennen. Wat zijn ambities en drijfveren en hoe uiten die zich in hun gedrag? Wat willen ze graag bereiken? En hoe verhouden die 'dromen' zich tot het teambelang? Na zo'n training hebben mensen veel inzicht in zichzelf. Ook kunnen ze kwaliteiten van hun groepsgenoten beter benoemen en inzetten. TranceVere maakt gebruik van de aanpak van Profile Dynamics ®. Deze laat zien hoe onbewuste drijfveren van mensen tot uiting komen in houding en gedrag. En zoals alle trainingen en therapieën van TranceVere, merk je dat het niet alleen zakelijk zijn vruchten afwerpt. De test helpt je ook om privé tot inzichten te komen.

Wat vind jij belangrijk?

Het traject van Profile Dynamics ® start met een vragenlijst die deelnemers invullen. Hieruit ontstaat een persoonlijk profiel. Een staafgrafiek met kleuren maakt duidelijk wat je belangrijk vindt. Dat kan orde, structuur en regelmaat zijn. Of samenwerken. Ook laat de grafiek zien welke dingen bij jou weerstand oproepen. Conflicten of veranderingen bijvoorbeeld. De profielen van jou en de groepsgenoten kunnen duidelijk maken waarom een samenwerking goed of minder goed werkt.

Individueel in gesprek

Medewerkers kunnen ook een kort en praktisch persoonlijk traject volgen. Deze bestaat uit de Profile Dynamics ®-test en een gesprek. Hierdoor krijg ik inzicht in iemands drijfveren. TranceVere weegt persoonlijke wensen en de mogelijkheden van het bedrijf tegen elkaar af. Wil je meer inzicht krijgen in je gedrag in je privéleven? Ook dan is Profile Dynamics ® een zinvolle leidraad.