Coaching

Stel: je komt met een probleem bij me, waarmee je graag aan de slag wilt. Maar hypnose- of regressietherapie lijkt jou te 'zwaar' voor de belemmeringen die je ervaart. Of: je problemen zijn wel degelijk complex, maar een minder intensief coachingstraject lijkt beter bij jou te passen. Als tijdens de intake blijkt dat dit inderdaad het geval is, kunnen we samen beslissen om het lichtvoetiger aan te pakken. Dan starten we een coachingstraject. Aan de hand van inspirerend zelfonderzoek maak je een waardevolle persoonlijke ontwikkeling door.